תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון זה נועד להסדיר את היחסים בין חברת עוז כיוון חדש ח"פ: 513657817 (להלן: "החברה") –המחזיקה בבעלותה ומפעילה חנות מקוונת למוצרי תינוקות ואתר אינטרנט בכתובת balibaby.co.il (להלן: "האתר"), לבין המשתמש באתר, בין אם מדובר בלקוח המעוניין להזמין ולרכוש מוצרים באתר ובין לקוח הגולש באתר (להלן: ("המשתמש").

באם המשתמש נתקל בכל בעיה ו/או תקלה שהיא בעת השימוש באתר, ניתן ליצור קשר על החברה בטלפון 048751115 וכן באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית [email protected]

 1. תנאים כלליים
  • המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר") וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין השימוש שעושה באתר, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו כאמור בתקנון זה.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן ואין היא מחויבת בהתחייבות שהיא למשתמש שלא צוינה מפורשות באתר זה.
  • האתר והשימוש בו כפופים לדיני מדינת ישראל וכן לדינים ולאמנות הבי"נ הנהוגים באתרים מסוג זה.

 

 1. המוצרים באתר
  • המשתמש רשאי לרכוש את המוצרים המפורסמים באתר במחירם הנקוב באתר. לכל מוצר קיים תיאור קצר של תכונותיו והשימושים להם הוא מיועד, כהצהרות יבואן המוצר. מחיר המוצרים באתר הינו גמיש ועשוי להשתנות בהתאם למבצעים אותם החברה מפרסמת מדי עת.
  • התאמה לצרכי המשתמש – החברה ממליצה לבדוק את ההתאמה של המוצר לשימוש הרצוי. תיאור המוצר ותכונותיו הינם לפי פרסום של יבואן כל מוצר וההצהרות הינן באחריות יבואן המוצר. אין באי ציון שם היבואן על מוצר מסוים כדי להשליך אחריות שהיא על החברה והיא רשאית להפנות את המשתמש ליבואן הרשמי של המוצר בעת הצורך – רשימת יבואני המוצרים מצורפת כנספח א' לתקנון זה.
  • תמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד, יתכנו הבדלי צבע והבדלים אחרים בין התמונה לבין המוצר המסופק בפועל.
  • צבעי המוצרים והדגמים מפורסמים בהתאם למלאי המוצהר של היבואן. מומלץ לבדוק זמינות המוצר במלאי מול החברה טרם ביצוע ההזמנה בפועל. אין בביצוע עסקת הרכישה כדי לחייב החברה לספק מוצר שאזל מהמלאי או נמצא פגום. החברה רשאית להציע למשתמש מוצר חליפי או לדחות את מועד האספקה או לבטל את עסקת הרכישה לפי הוראות חוק הגנת הצרכן   (להלן: "החוק") והתקנות לפיו, הכל לפי בחירת המשתמש.

 

 1. מכירות מיוחדות – מבצעים
  • החברה רשאית להציע מוצרים בהנחה מיוחדת / מבצע לזמן מוגבל.
  • החברה רשאית להפסיק ההנחה / מבצע לפי שיקול דעתה וללא צורך בהתראה שהיא.
  • מס' פריטים מינימאלי בכל מבצע / הנחה שיפורסמו הינו 2.
  • סעיף זה תקף אף לגבי פרסומים בעיתונות ובכל אמצעי אחר.

 

 1. ביצוע הזמנה
  • בעת ביצוע הזמנת מוצר, יתבקש המשתמש להזין את הפרטים הבאים בטופס הזמנת המוצר / רישום לאתר (להלן: "הטופס") (החברה רשאית להוסיף/לשנות פרטים בהתאם לצורך):
   • שם מלא
   • כתובת מלאה למשלוח המוצר
   • טלפון ליצירת קשר
   • דואר אלקטרוני
  • פרטי המשתמש ישמרו בידי החברה לצורך השלמת עסקת המכר וכן מעקב אחר מתן האחריות למוצר. החברה רשאית להעביר פרטי המשתמש לצדדי ג' וזאת לצורך השלמת עסקת המכר ואספקת המוצר ללא צורך באישור הלקוח לכך.
  • בעת רישום פרטי המשתמש בטופס, המשתמש יציין אם אינו מסכים כי פרטיו ישמשו את החברה או צדדי ג' למשלוח הצעות פרסום באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני, הטלפון, הודעות sms, דיוור ישיר וכל אמצעי תקשורת אחר. מקום בו לא סירב המשתמש כאמור, יראוהו כמי שמסכים למשלוח הצעות הפרסום כאמור.
  • אי רישום פרטי משתמש מדוייקים, עשוי להכשיל את השלמת עסקת המכר או הרישום לאתר. החברה פטורה מכל אחריות ו/או טענה ו/או דרישה של המשתמש בגין כך.
  • עד 48 שעות ממועד ההזמנה, ינתן אישור החברה בדבר זמינות המוצר במלאי

 

 1. ביצוע התשלום
  • ביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי יהיה באמצעות מערכת סליקה חיצונית. בעת ביצוע התשלום כאמור, המשתמש יועבר מהאתר לאתר חיצוני, שם יחולו עליו הוראות של חברת סליקת האשראי. החברה אינה נושאת בכל אחריות למעשה, מחדל, פרסום, תקלה, אי אבטחת מידע וכל מעשה שייגרם בשל חברת הסליקה כאמור או מי מטעמה.
  • המשתמש רשאי לבצע את החיוב בגין עסקת המכר בהתקשרות לטלפון חנות החברה – בא לי בייבי 04-8751115, ולבצע חיוב טלפוני ישירות מול החנות, בכפוף למשלוח צילום ת.ז..
  • מועד אישור עסקת המכר יהא מועד אישור התשלום ע" חברת כ"א. אישור חברת כ"א את התשלום עבור המוצר מהווה תנאי מקדים לביצוע עסקת המכר ואספקת המוצר לבית המשתמש. באם במועד זה אזל המוצר המבוקש מהמלאי – החברה תפעל לפי סעיף  ‎4  הנ"ל.
  • המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם נאמר אחרת.
  • המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח ואלו מצויינים בנפרד – בהתאם לכל מוצר.

 

 1. זכאות לרכישת מוצרים
  • רק תושב ישראלי מעל לגיל 18, אשר ברשותו כתובת דואר אלקטרוני, תעודת זהות ישראלית תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי איתן עובד האתר, זכאי לרכוש מוצרים מהאתר.

מילוי טופס הזמנת המוצר כאמור בסעיף ‎3.1, מהווה הצהרת המשתמש כי הינו עומד בתנאים כאמור.

החברה רשאית אף לאחר קבלת אישור התשלום מחברת כ"א ואספקת המוצר לבטל עסקת מכר מהסיבות הבאות ו/או לסרב בעתיד לביצוע עסקאות מכר מול המשתמש או מי מטעמו או לכתובת המשתמש:

 1. הפרטים שמסר המשתמש שגויים או כוזבים או אינם של המשתמש בפועל.
 2. המשתמש עבר על דיני מדינת ישראל תוך שימוש באתר או בעת ביצוע עסקת המכר, או ביצע ניסיון לעבור על החוקים כאמור .
 3. אם כרטיס האשראי שהוזן לטופס לא כובד על ידי חברת כ"א, או נחסם, או בוטל או התברר כי אינו של המשתמש.
 4. אם המשתמש פעל במעשה או במחדל בניגוד לכללי האתר או הפר את תנאי התקנון, תוך פגיעה או שהיה עלול לפגוע בחברה או בצדדי ג'.
 5. אם המשתמש פרסם את האתר או את המוצרים שלא כדין, בין אם באתר ובין בכל אמצעי מדיה אחר.

 

 1. אספקת המוצרים
  • החברה מתחייבת לספק את המוצר לכתובת המשתמש תוך 14 ימי עסקים, למעט ריהוט יכול שיהיה עד 30 ימי עסקים.
  • המוצר יגיע לבית הלקוח באמצעות חברת שליחויות.
   • דואר רשום – לפי תעריפי הדואר (זמן המשלוח בדואר לא יכלל במניין ימי עסקים לאספקה).
   • דמי המשלוח יגבו בעת ביצוע ותשלום בגין ההזמנה.
   • תעריף מינימלי לשליחת מוצר בגודל סטנדרטי הינו 39 ₪.
   • גובה תעריף המשלוח עשוי להשתנות בהתאם לגודל המוצר ותעריפי חברת השליחויות, במקרה זה, התשלום בעת הרכישה גובר על האמור בס' 7 לתקנון.
   • תעריף משלוח ריהוט (שידות, מיטות תינוק וארונות)
    • משלוח מיטת  תינוק הרכבה  מחברת סגל – 150 ש"ח
    • משלוח מיטת תינוק מחברת רהיטי טל כולל הרכבה 250 ש"ח
    • משלוח שידה בלבד  מרהיטי סגל /טל /שניר  – 250  וכל קומה מעל הקומה השניה עוד 50 ש"ח
    • משלוח מיטה + שידה  והרכבה בבית הלקוח  350 ש"ח
    •  משלוח ארון והרכבת הארון בבית הלקוח 550 ש"ח
    • ישנם אזורים חריגים לצערנו ויש לוודא ע"פ האזור וע"פ תעריף החברה לאזורים שלא בגבולות ההספקה של החברה  ,ניתן לוודא זאת ע"י בירור מול חברת הריהוט   הספציפית .
  • עיכובים במועד האספקה בשל חוסר המוצר במלאי היבואן או עיכובים במשלוח או עיכובים שנגרמו בעטיית המשתמש, לא יחייבו את החברה באחריות לפיצוי הלקוח בגין העיכוב כאמור.
  • יום קבלת המוצר לידי המשתמש בתקנון זה – הינו יום מסירת ההודעה למשתמש כי המוצר מוכן לאיסוף ע"י המשתמש.

 

 1. ביטול העסקה
  • ביטול עסקת המכר ע"י המשתמש יהא במתן הודעה בכתב לחברה בדואר רשום לכתובת החברה. ביטול במתן הודעת המשתמש בכתב באמצעי תקשורת אחרים (פקס, דואר אלקטרוני, פנייה באתר) תחייב את החברה רק עם העברת אישורה למשתמש על הודעת הביטול כאמור.
  • המשתמש רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר לידיו כהגדרתו בסעיף ‎4 לעיל ובכפוף לכך כי המוצר או אריזתו לא נפגמו ולא נעשה בו כל שימוש.
  • ביטל המשתמש את עסקת רכישת המוצר, הוא זכאי לקבל זיכוי שינתן דרך כ"א באמצעותו ביצע המשתמש את עסקת הרכישה המקורית, בהפחתת דמי הביטול בשיעור שלא יפחת מ-5% ממחיר הרכישה או 100 ₪, הנמוך מביניהם וכן עמלת כרטיס האשראי ועלות משלוח, אם האתר חוייב בה.
  • מוצר שהוזמן בהתאמה אישית (כגון ריהוט שיוצר עבור הלקוח או מוצר שהורכב עבור המשתמש) – לא ניתן לביטול.
  • החברה רשאית לבטל מכירת מוצר לפי שיקול דעתה, הודעה על ביטול כאמור, תועבר לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה או דרישה באם תבוטל העיסקה, למעט החזרת התמורה ששולמה לפי הוראות תקנון זה.

 

 1. האחריות בגין המוצרים
  • המוצרים, תכונותיהם והאחריות בגינן מפורסמים בהתאם לפרסומי היבואנים של כל מוצר.
  • שירות האחריות בגין המוצרים הינו באמצעות יבואני המוצרים עצמם.
  • תקופת האחריות בגין מוצרים משתנה ממוצר למוצר ובהתאם לאחריות המסופקת ע"י היבואנים.
  • בכל מקרה לא תינתן במסגרת האחריות בגין קרעים בריפוד, דהיית צבע, שברים או חבלות במוצרים.
  • העברת מוצר למתן שירות אחריות תעשה ישירות מול היבואן הרלוונטי.
  • על אף האמור לעיל ובהתאם להגבלות / הוראות היבואנים, ניתן יהיה להביא את המוצר

 

 1. פרטיות המשתמש ואבטחה
  • החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים להגנת התוכן והפעילות באתר. יחד עם זאת, האתר נמצא במתחם הוירטואלי וישנם גורמים שאין לחברה שליטה עליהם. אי לכך, אין החברה תישא באחריות באם פרטים שהם יעברו לצדדי ג', שלא באישור המשתמש, או לנזק אחר העלול להיגרם מידי צד ג'.
  • החברה מתחייב לשמור בסודיות את פרטי הלקוחות שיימסרו לידה לצורך ביצוע רכישה, באמצעי הגנה סבירים כנהוג.
  • המשתמש רשאי להורות לחברה שלא להשתמש בפרטים שמסר לצורך משלוח דיוור פרסומי או מידע ו/או להעביר לצדדי ג' שלא לצורך השלמת העיסקה.
  • בלחיצה על קישור חיצוני ("לינק") באתר, המשתמש יעבור לאתר חיצוני וכל התוכן, מידע או כל פרט אחר באותו אתר, אינו באחריות החברה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שהמשתמש יגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר או כל נזק אחר.

 

 1. פורום ופרסומים באתר
  • ככל שהאתר יקים פורום, או מתחם וירטואלי בו יוכלו המשתמשים לפרסם מטעמם, הפרסום שיעשה הינו באחריות המשתמש בלבד.
  • המשתמש מצהיר כי לא יפרסם פרסום העלול להוות לשון הרע, בלתי חוקי, פוגע בפרטיות אדם ללא אישורו או פרסום הנוגד לדין, בכל מקרה, החברה אינה ולא תהיה אחראית לפרסומי המשתמשים באתר.
  • החברה תסיר פרסום החורג מהוראות התקנון, לפי פניית משתמש ולפי שיקול דעתה.
  • חל איסור לפרסם קישור שאינו מאובטח או שעלול לגרום להחדרת וירוס או להוות "ספאם" והחברה תהא רשאית לחזור בתביעה למשתמש בגין שיפוי לנזק שייגרם או עלול להיגרם בשל מעשיו.

 

 1. בעלות וקניין רוחני
  • האתר ותכניו מהווים קניין רוחני של החברה. אין איש רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, לבצע קישור לאתר או ממנו, ללא אישור בכתב, מראש, של החברה.

 

 1. הדין החל
  • הדינים החלים באתר ועל הפעילו בו הינם חוקי מדינת ישראל.
  • הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה לפעילות באתר הינה בסמכות מקומית של בתי המשפט בחיפה בלבד.
  • שביתות, השבתות, מלחמה, אסונות טבע ותנאי מזג אוויר קיצוניים, יעכבו כל מועד שהגיע לפי הסכם זה, מבלי שיספרו במניין המועדים בהסכם.