כדור תנועה חיות מבית Win Fun

כדור תנועה מבית Win Fun 

מנגן ומאיר ע"י לחיצה על החיות נשמע קול של חיה ושלל מנגינות שמושכות את ילדכם לנסות ולגעת ובכך גורמות לו לזוז ולזחול לעברו

צעצועי נהדר להניח על מזרון פעילות או בלול .